O Wycenie

Zahoroda Wycena Nieruchomości
2006, 2023
Jak wygląda proces współpracy przy wycenie nieruchomości?

Jak wygląda proces współpracy przy wycenie nieruchomości?

Czyli co musi się wydarzyć, aby wycenić nieruchomość.

2411, 2023
Rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy

Charakterystyka zawodu - droga do uzyskania tytułu zawodowego, uprawnienia, możliwości oraz obowiązki.

1506, 2023
Operat szacunkowy

Operat szacunkowy

Jakie elementy zawiera operat szacunkowy i do czego jest potrzebny. Okoliczności dotyczące okresu ważności i potwierdzenia aktualności przez autora opracowania.

1912, 2023
Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości

Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości

Podejścia: porównawcze, dochodowe, kosztowe oraz mieszane oraz związane z nimi metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce oraz rodzaje wartości.

1201, 2024
Specyfika wyceny nieruchomości do podziału spadku

Specyfika wyceny nieruchomości do podziału spadku

Charakterystyka wyceny nieruchomości dla potrzeb podziału spadku oraz podatku od spadku i darowizn.

0812, 2023
Ceny mieszkań w Gdańsku w I połowie 2023 r.

Ceny mieszkań w Gdańsku w I połowie 2023 r.

Zmiana cen mieszkań ujęte jako cena średnia za m.kw., trend czasowy, popyt i podaż na rynku, analiza struktury zawartych transakcji.

1104, 2024
Ceny mieszkań w Gdańsku w 2023 r.

Ceny mieszkań w Gdańsku w 2023 r.

Analiza cen ofertowych oraz transakcyjnych nieruchomości lokalowych o funkcji mieszkalnej w 2023 r. w Gdańsku.

2209, 2023
Daty istotne w operacie szacunkowym

Daty istotne w operacie szacunkowym

Czy dla każdego celu wyceny będą takie same?

1708, 2023
Podstawy przy wycenie nieruchomości

Podstawy przy wycenie nieruchomości

Czyli trochę o fundamentach wyceny każdej nieruchomości...