Wycena ograniczonych praw rzeczowych

Zahoroda Wycena Nieruchomości
  • służebność gruntowa,
  • służebność osobista,
  • służebność przesyłu,
  • służebność drogowa (droga konieczna),
  • użytkowanie,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Dokumenty przydatne do wyceny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (lista nie wyczerpuje wszystkich, może zostać rozszerzona w zależności od celu):

  • numer księgi wieczystej, jeżeli lokal ma założoną księgę wieczystą,
  • akt notarialny/dokument będący podstawą nabycia nieruchomości,
  • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej informujące o tym, komu przysługuje prawo w przypadku braku księgi wieczystej,
  • rzut lokalu wraz z zestawieniem powierzchni pomieszczeń.

W pozostałych przypadkach lista dokumentów ustalana jest indywidualnie.

Wycena ograniczonych praw rzeczowych