Usługi

Zahoroda Wycena Nieruchomości

Analiza rynku nieruchomości

Dla wybranego segmentu rynku oraz obszaru jest pomocna w określeniu wartości...

Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Działki budowlane – zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, działki rekreacyjne...

Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych

Nieruchomości mieszkaniowe (domy jednorodzinne wolnostojące, w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, budynki mieszkalne wielorodzinne)...

Wycena nieruchomości lokalowych

Wycena nieruchomości lokalowych: lokale mieszkalne, lokale niemieszkalne...

Wycena ograniczonych praw rzeczowych

Służebność gruntowa, osobista i przesyłu czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu...