Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych

Zahoroda Wycena Nieruchomości

Wycena nieruchomości w budowie oraz wybudowanych:

 • nieruchomości mieszkaniowe - domy jednorodzinne: wolnostojące, w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, budynki mieszkalne wielorodzinne,
 • nieruchomości komercyjne - budynki biurowe, handlowe, przemysłowe, magazynowe (np. restauracja, hotel, pensjonat, aquapark, hala widowiskowo – sportowa).

Dokumenty przydatne do wyceny nieruchomości mieszkaniowych (lista nie wyczerpuje wszystkich, może zostać rozszerzona w zależności od celu):

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • mapa zasadnicza,
 • mapa ewidencyjna,
 • akt notarialny/dokument będący podstawą nabycia nieruchomości,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • decyzja o warunkach zabudowy, jeżeli została wydana,
 • zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, jeżeli zostało wydane,
 • projekt architektoniczno – budowlany (rzuty kondygnacji z zestawieniem powierzchni poszczególnych pomieszczeń, opis techniczny budynku) - jeśli jest
 • inwentaryzacja powierzchni użytkowej - jeśli jest,
 • kosztorys inwestorski (w przypadku operatu do kredytu na budowę domu).

W przypadku wyceny nieruchomości komercyjnych lista dokumentów ustalana jest indywidualnie.

Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych
Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych