Kontakt / Cennik

Zahoroda Wycena Nieruchomości

ZAHORODA WYCENA NIERUCHOMOŚCI
ul. Zrzeszyńców 2
83-330 Otomino

Wskazówka dojazdu 

Tel: +48 882778062
E-mail: kontakt@zahorodawycena.pl

NIP: 8421772773

Wysokość wynagrodzenia za usługi jest ustalane indywidualnie, które zależy m.in. od:

 • charakterystyki nieruchomości – jej powierzchni oraz czy jest to nieruchomość typowa dla swojego rodzaju,
 • stanu prawnego nieruchomości,
 • celu wyceny,
 • kosztów pozyskania dokumentów,
 • lokalizacji nieruchomości ze względu na koszty dojazdu.

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego dla nieruchomości typowej, która często jest przedmiotem obrotu rynkowego wynosi zazwyczaj kilkaset złotych (650 - 1200 zł). Im bardziej skomplikowany jest stan nieruchomości, dostępność dokumentów i transakcji tym cena wykonania usługi wzrasta ze względu na konieczność poświęcenia więcej uwagi na analizę i kompletowanie niezbędnych danych i informacji.

W celu uzyskania wyceny proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub e-mail. W wiadomości możesz zawrzeć następujące informacje:

 • krótką charakterystykę działki, lokalu czy domu,
 • numer księgi wieczystej, a w przypadku jej braku adres nieruchomości,
 • powierzchnia użytkowa lokalu czy budynku, a w przypadku działki jej powierzchnię,
 • cel wyceny (w przypadku wyceny dla potrzeb kredytu hipotecznego proszę o wysłanie skanu umowy przedwstępnej kupna – sprzedaży nieruchomości),
 • informację o posiadaniu dokumentów (w tym także wydane decyzje administracyjne) związanych z nieruchomością – proszę spojrzeć na listę, na stronie "USŁUGI" (kliknij),
 • informację o tym, czy na nieruchomości ustanowiono prawa na rzecz osób trzecich nieujawnione w księdze wieczystej (umowy najmu, prawo dożywocia, służebności przesyłu, służebność drogi koniecznej, itp.).

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.