Kontakt / Cennik

Zahoroda Wycena Nieruchomości

ZAHORODA WYCENA NIERUCHOMOŚCI
ul. Zrzeszyńców 2
83-330 Otomino

Wskazówka dojazdu 

oraz drugi punkt:

ul. Chylońska 133/m.58
81-041 Gdynia

Wskazówka dojazdu 

Tel: +48 882778062
E-mail: kontakt@zahorodawycena.pl

NIP: 8421772773

Wysokość wynagrodzenia za usługi jest ustalane indywidualnie, które zależy m.in. od:

  • charakterystyki nieruchomości – jej powierzchni oraz czy jest to nieruchomość typowa dla swojego rodzaju,
  • stanu prawnego nieruchomości,
  • celu wyceny,
  • kosztów pozyskania dokumentów.

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego dla nieruchomości typowej, która często jest przedmiotem obrotu rynkowego (mieszkania, domy jednorodzinne, działki) to zazwyczaj kilkaset złotych (od 550 zł wraz z dokumentami). Im bardziej skomplikowany jest stan nieruchomości, dostępność dokumentów i transakcji tym cena wykonania usługi wzrasta ze względu na konieczność poświęcenia więcej uwagi na analizę i kompletowanie niezbędnych danych i informacji.

Koszt wykonania analizy rynku - od 250 zł.

Czas realizacji zlecenia wynosi zazwyczaj kilka dni.

W celu uzyskania wyceny proszę o kontakt telefoniczny, formularz kontaktowy lub e-mail. W wiadomości możesz zawrzeć następujące informacje:

  • krótką charakterystykę działki, lokalu czy domu,
  • numer księgi wieczystej, a w przypadku jej braku adres nieruchomości,
  • powierzchnia użytkowa lokalu czy budynku, a w przypadku działki jej powierzchnię,
  • cel wyceny,
  • informację o posiadaniu dokumentów (w tym także wydane decyzje administracyjne) związanych z nieruchomością – proszę spojrzeć na listę, na stronie "USŁUGI" (kliknij),
  • informację o tym, czy na nieruchomości ustanowiono prawa na rzecz osób trzecich nieujawnione w księdze wieczystej (umowy najmu, prawo dożywocia, służebności przesyłu, służebność drogi koniecznej, itp.).

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.