Bartosz Zahoroda

Rzeczoznawca majątkowy

Zahoroda Wycena Nieruchomości

Nazywam się Bartosz Zahoroda, jestem rzeczoznawcą majątkowym. Posiadam uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 8196 uprawniające mnie do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Z wykształcenia jestem urbanistą (projektantem przestrzennym), ukończyłem studia (I i II – stopień) z zakresu gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Gdańskim. Uzyskaną interdyscyplinarną wiedzę łączę z moją pasją jaką są nieruchomości, a konkretnie ich wycena. W swojej pracy korzystam z wszelkich dostępnych danych o rynku nieruchomości oraz dogłębnie badam informacje o budynkach i innych nieruchomościach, kompletuję i przetwarzam dowody rynkowe oraz rzetelnie je uzasadniam. 

Należę do Pomorskiego Instytutu Ekspertyz Majątkowych – fundacji, która wspiera wszechstronny rozwój rynku nieruchomości i działalność zawodową rzeczoznawców majątkowych. Dzięki mojemu członkostwu w Instytucie posiadam dostęp do rzetelnej i szerokiej bazy transakcji z województwa pomorskiego i obszarów sąsiadujących. Ponadto jestem członkiem Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych – organizacji zawodowej działającej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, której celem jest przede wszystkim umożliwienie doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz wymiana informacji i poglądów związanych z problematyką zawodu.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w komplementarnych szkoleniach i warsztatach – łączących wiedzę praktyczną jak i również między innymi z zakresu prawa, budownictwa czy geodezji. Ukończyłem specjalistyczny kurs Związku Banków Polskich „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych” z pozytywnym wynikiem egzaminu (świadectwo nr 1636) umożliwiający wycenę nieruchomości, którą akceptują banki przy udzielaniu kredytu hipotecznego.